Frågor och svar

Varför får vi inte minska våra egna kostnader?

Syftet med bidraget är att det ska användas till utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Därför ska man inte ersätta egna kostnader med bidraget. Om ni ändå har minskat era egna kostnader på grund av avsevärt förändrade förutsättningar under bidragsåret jämfört med de tre föregående åren kan ni ange det som särskilda skäl i samband med redovisningen. Era särskilda skäl ska kunna styrkas med ekonomiskt underlag och/eller annat underlag.