Frågor och svar

Vilka behöver lämna in sin upprättade plan om insatser?

Alla huvudmän som ansöker om statsbidraget ska lämna in sin upprättade plan över de insatser som planeras att genomföras med bidraget.