Frågor och svar

Hur räknas frånvaro under lovskolan, till exempel om en elev varit sjuk eller ledig?

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, och bara har missat någon dag men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare. Om en elev gått i lovskolan i exempelvis två dagar under en vecka och tre under nästa så kan det räknas som en hel vecka. Då går det också bra att begära ut bidrag. Om eleven däremot har otillåten frånvaro och endast varit i lovskolan någon eller några dagar kan du inte begära ut bidrag för den veckan.

Om en elev har gjort klart och avslutat de uppgifter som hen enligt planen skulle göra under lovskolan räknas det också som en elevvecka. Det innebär att om en elev gör klart en uppgift som skulle göras på en vecka redan efter tre dagar så kan du begära ut bidrag för den veckan.