Statsbidrag för lovskola 2020

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut april

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 373 huvudmän om totalt 109 243 800 kronor. Samtliga inkomna ansökningar fick bifall. Beslutet är fattat med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser bidragsåret 2020.

Lista över beviljade belopp, lovskola 2020PDF (pdf, 456 kB)

Ansökan var öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni kommer under 2020 att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag. För lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni och för lovskola under höstlovet ersätts huvudmännen för sina merkostnader för att anordna lovskola.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sport-, påsk- och sommarlovet och en gång efter höstlovet. Detta är nytt för det kommande bidragsåret.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 373 huvudmän om totalt 109 243 800 kronor. Samtliga inkomna ansökningar fick bifall. Beslutet är fattat med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser bidragsåret 2020.

Lista över beviljade belopp, lovskola 2020PDF (pdf, 456 kB)

Ansökan var öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni kommer under 2020 att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag. För lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni och för lovskola under höstlovet ersätts huvudmännen för sina merkostnader för att anordna lovskola.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sport-, påsk- och sommarlovet och en gång efter höstlovet. Detta är nytt för det kommande bidragsåret.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för sport-, påsk- och sommarlov: 15 augusti–15 september 2020

Beslut om utbetalning för sport-, påsk- och sommarlov

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under sport-, påsk- och sommarlov 2020.

 • Skolverket beslutar att bevilja 338 huvudmän statsbidrag om totalt 73 135 566 kronor.
 • Skolverket beslutar att fem huvudmän får avslag om statsbidrag.
 • Skolverket beslutar att två huvudmän får delvis bifall om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 1 lovskolaPDF (pdf, 463 kB)

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport- påsk- och sommarlov 2020. För lovskola genomförd under sommarlovet från och med 25 juni är det möjligt att begära ut bidrag även om ni inte skickat in en ansökan.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för respektive lov (sport- påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar. Observera att from i år ska även sommarlovets lovskola beräknas som elevdagar och inte veckor.
 • För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni behöver ni också ta fram uppgifter om antal enskilda elever som deltagit i lovskolan. Ni behöver också ta fram uppgifter om de kostnader ni haft för lovskola under sommarlovet från och med 25 juni.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning för sport-, påsk- och sommarlov

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under sport-, påsk- och sommarlov 2020.

 • Skolverket beslutar att bevilja 338 huvudmän statsbidrag om totalt 73 135 566 kronor.
 • Skolverket beslutar att fem huvudmän får avslag om statsbidrag.
 • Skolverket beslutar att två huvudmän får delvis bifall om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 1 lovskolaPDF (pdf, 463 kB)

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport- påsk- och sommarlov 2020. För lovskola genomförd under sommarlovet från och med 25 juni är det möjligt att begära ut bidrag även om ni inte skickat in en ansökan.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för respektive lov (sport- påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar. Observera att from i år ska även sommarlovets lovskola beräknas som elevdagar och inte veckor.
 • För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni behöver ni också ta fram uppgifter om antal enskilda elever som deltagit i lovskolan. Ni behöver också ta fram uppgifter om de kostnader ni haft för lovskola under sommarlovet från och med 25 juni.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för höstlov: 15 oktober–16 november 2020

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlov 2020. För lovskola genomförd under höstlovet är det möjligt att begära ut bidrag även om ni inte skickat in en ansökan.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • För lovskola under höstlovet behöver ni också ta fram uppgifter om antal enskilda elever som deltagit i lovskolan. Ni behöver också ta fram uppgifter om de kostnader ni haft för lovskola under höstlovet.

Beslut om utbetalning för höstlovet 2020

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under höstlovet 2020.

Skolverket beslutar att bevilja 255 huvudmän statsbidrag om totalt 10 304 379 kronor.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 2 lovskolaPDF (pdf, 466 kB)

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlov 2020. För lovskola genomförd under höstlovet är det möjligt att begära ut bidrag även om ni inte skickat in en ansökan.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • För lovskola under höstlovet behöver ni också ta fram uppgifter om antal enskilda elever som deltagit i lovskolan. Ni behöver också ta fram uppgifter om de kostnader ni haft för lovskola under höstlovet.

Beslut om utbetalning för höstlovet 2020

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under höstlovet 2020.

Skolverket beslutar att bevilja 255 huvudmän statsbidrag om totalt 10 304 379 kronor.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 2 lovskolaPDF (pdf, 466 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

För årskurs 6–9 kan bidraget sökas för elever som deltar i särskild simundervisning under skollov och under sommaren efter att någon av dessa årskurser av avslutats. För lovsimskola har ni möjlighet att söka bidrag för all lovskola som ni genomför, även för elever i årskurs 8 och 9 som inte genomfört den obligatoriska lovskolan.

Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommaren från och med 25 juni för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Läs mer om prövning i skolanlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Giltiga kostnader

Bidraget kan gå till kostnader för

 • Lön för personal som leder undervisningen
 • Lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • Lokaler
 • Teknisk utrustning
 • Undervisningsmaterial
 • Reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • Måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • Lön för personal som leder undervisningen
 • Lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • Lokaler
 • Teknisk utrustning
 • Undervisningsmaterial
 • Reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • Måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader.

Lärarlegitimation är inte ett krav

För lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sommarlov från och med 25 juni samt under höstlov kan huvudmannen använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyglänk till annan webbplats

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

För lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sommarlov från och med 25 juni samt under höstlov kan huvudmannen använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyglänk till annan webbplats

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola tidigare under läsåret

För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola tidigare under läsåret

För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Hur stort är statsbidraget?

För 2020 kan Skolverket betala ut 262 700 000 kronor. Bidragsbeloppet är högst 300 kronor per elev och dag för lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni. För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni och under höstlovet ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan i besluten om ansökan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och dag för lovskola under sportlov, påsklov och sommarskola till och med 24 juni. Skolverket kan även besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni och för höstlovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal elevdagar (antal elever multiplicerat med antal dagar lovskola som ni planerar att anordna). I Skolverkets beslut om din ansökan har Skolverket skrivit vi hur mycket pengar ni som mest kan begära ut. Eftersom förordningen har ändrats från och med 25 juni 2020 kommer ni att kunna begära ut ett högre belopp än vad Skolverket beviljat i ansökan. När ni begär ut bidraget ska ni redovisa det faktiska utfallet av hur många elevdagar som anordnades i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte. För lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni samt under höstlov gäller nu att Skolverket ersätter huvudmännen för de merkostnader de haft för att anordna lovskola.

Läs mer om bidraget under regler och ansvarlänk till annan webbplats

Skolverket kan i besluten om ansökan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och dag för lovskola under sportlov, påsklov och sommarskola till och med 24 juni. Skolverket kan även besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni och för höstlovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal elevdagar (antal elever multiplicerat med antal dagar lovskola som ni planerar att anordna). I Skolverkets beslut om din ansökan har Skolverket skrivit vi hur mycket pengar ni som mest kan begära ut. Eftersom förordningen har ändrats från och med 25 juni 2020 kommer ni att kunna begära ut ett högre belopp än vad Skolverket beviljat i ansökan. När ni begär ut bidraget ska ni redovisa det faktiska utfallet av hur många elevdagar som anordnades i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte. För lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni samt under höstlov gäller nu att Skolverket ersätter huvudmännen för de merkostnader de haft för att anordna lovskola.

Läs mer om bidraget under regler och ansvarlänk till annan webbplats

Tillfälliga bestämmelser mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021

 • Regeringen har beslutat att Skolverket får fördela 120 miljoner extra till årets lovskola.
 • Utbetalning av det utökade statsbidraget sker genom en förändring av hur begäran av utbetalning av bidraget sker.
 • För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni samt under höstlovet är det möjligt för huvudmän att begära ut bidrag även om de inte skickat in en ansökan om bidrag för 2020.
 • För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni samt under höstlovet ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att det inte längre finns en begränsning på 300 kronor i ersättning per elevdag för denna lovskola.
 • Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommaren från och med 25 juni för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.
 • För att det ska gå att erbjuda lovskola även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå blir det under en period möjligt att få statsbidrag för lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.
Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.