Frågor och svar

Hur räknas frånvaro under lovskolan, till exempel om en elev varit sjuk eller ledig?

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.