Frågor och svar

Vem söker bidrag för lovskola anordnad för elever från en annan huvudman?

Vid samarbete kring lovskola så är det är den huvudman som har kostnaden för att anordna lovskola som ska ansöka och begära ut bidrag. Flera huvudmän kan inte ansöka och begära ut bidrag för samma elev.