Frågor och svar

Går det att söka bidrag för annan pedagogisk verksamhet?

Det går inte att söka bidraget för annan pedagogisk verksamhet, alltså pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.