Frågor och svar

Hur definierar Skolverket en barngrupp?

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.