Frågor och svar

Kan vi delta flera läsår?

Du söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.