Frågor och svar

Måste vi genomföra minskningen/motverka ökningen på just den förskola som vi fått bidrag för?

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.