Frågor och svar

Ska vi räkna med de barn som bara går på förskolan några timmar om dagen?

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.