Frågor och svar

Vad händer om vi inte kan minska barngrupperna så mycket som vi ansökt om bidrag för att göra? Kan vi istället välja att motverka en ökning?

Nej, det går inte att välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni har ansökt om att minska barngrupperna.