Statsbidrag för mindre barngrupper 2021/22

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021/22

Ansökan: 1 mars–1 april 2021

Ansökan är öppen 1 mars–1 april 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Första gången man ska ansöka om statsbidrag via e-tjänsten behöver förberedelser göras för att ni ska kunna få ett användarkonto att logga in i e-tjänsten med. Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation

Verksamhetsform

Förberedelser klara senast

Fristående förskolehuvudmän som har bolagsform:

  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Enskild firma
  • Handels/kommanditbolag

25 mars 2021

Fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

18 mars 2021

För att Skolverket ska hinna göra de förberedelser som krävs för att du ska kunna ansöka om statsbidrag i tid via e-tjänsten så behöver ovanstående tidsgränser följas. Tidsgränserna ovan gäller endast för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter sista datum för förberedelser går det ändå att ansöka om statsbidrag men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer du emellertid behöva registrera er verksamhet för att er ansökan om statsbidrag ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan är öppen 1 mars–1 april 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Första gången man ska ansöka om statsbidrag via e-tjänsten behöver förberedelser göras för att ni ska kunna få ett användarkonto att logga in i e-tjänsten med. Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation

Verksamhetsform

Förberedelser klara senast

Fristående förskolehuvudmän som har bolagsform:

  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Enskild firma
  • Handels/kommanditbolag

25 mars 2021

Fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

18 mars 2021

För att Skolverket ska hinna göra de förberedelser som krävs för att du ska kunna ansöka om statsbidrag i tid via e-tjänsten så behöver ovanstående tidsgränser följas. Tidsgränserna ovan gäller endast för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter sista datum för förberedelser går det ändå att ansöka om statsbidrag men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer du emellertid behöva registrera er verksamhet för att er ansökan om statsbidrag ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning 1: augusti 2021

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2021/22.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2021/22.

Utbetalning 2: januari 2022

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2021/22.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2021/22.

Redovisning: 1 oktober–1 november 2022

Så kan du förbereda dig

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan.

Annan pedagogisk verksamhet kan inte söka bidraget

Med annan pedagogisk verksamhet menar vi till exempel pedagogisk omsorg i familjedaghem eller flerfamiljslösningar, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2021.

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fler barngrupper på förskolan. Om ni skapar fler barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön. Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget till personalkostnader.

Vilka åtgärder får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken påverkas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att du ska kunna söka statsbidraget måste det finnas uppgifter om de förskoleenheter du vill söka för i Skolverkets officiella statistik som samlades in av Statistiska centralbyrån hösten 2019. Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i statistiken från hösten 2019.

Ni måste genomföra åtgärderna för att minska barngrupperna eller motverka en ökning under bidragsåret, 1 juli-30 juni. Fakturan för åtgärderna kan ni betala efter bidragsåret men den ska bestå av kostnader som uppkommit under bidragsåret. Om ni är i startgroparna för att bygga en ny förskola men vet att ni inte kommer hinna under det här bidragsåret bör ni fundera på om ni ska vänta till nästa bidragsår. 

Huvudmän söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Huvudmän som deltagit tidigare år får alltså delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmän som får ta del av bidraget får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek.

Hur beräknar Skolverket bidraget?

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 30 000 kronor.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 30 000 kronor.

När kommer utbetalningen?

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i augusti 2021 och i januari 2022. Ni behöver inte använda betalningen i augusti innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i augusti 2021 och i januari 2022. Ni behöver inte använda betalningen i augusti innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Senast uppdaterad 07 oktober 2020

Frågor och svar

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.

Om ni inte klarar av att minska barngrupperna eller motverka en ökning så mycket som ni angett i ansökan kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidrag. Ni kommer efter bidragsårets slut att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från 1 juli till 30 juni.

Nej, det går inte att välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni har ansökt om att minska barngrupperna.

Du söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Det går inte att söka bidraget för annan pedagogisk verksamhet, alltså pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.