Statsbidrag för nordiska elever 2019

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: 15 april–15 maj 2019

Ansökan för vårterminen 2019 är öppen 15 april – 15 maj 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under vårterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under vårterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i juni 2019.

Ansökan för vårterminen 2019 är öppen 15 april – 15 maj 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under vårterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under vårterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i juni 2019.

Ansökan 2: 15 oktober–15 november 2019

Ansökan för höstterminen 2019 är öppen 15 oktober–15 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under höstterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under höstterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i december 2019.

Ansökan för höstterminen 2019 är öppen 15 oktober–15 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under höstterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under höstterminen 2019: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i december 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • gymnasieskolan
 • vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Det här bidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som Sveriges elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmännen kan söka bidrag för elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland.

Ansökan 1 gäller för elever som studerar på vårterminen och ansökan 2 gäller för elever som studerar på höstterminen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Beloppen för gymnasieskolan anges i riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Riksprislistan publiceras i januari varje år.

Länk till Riksprislistan

För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin.

För kommuner görs ett avdrag motsvarande det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna eller Åland. Detta regleras i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap. 6 § och Gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 8 §.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från CSN i andra nordiska länder och gör ett automatiskt avdrag i ansökan.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar