Statsbidrag för nordiska elever 2021

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan 1: 15 april–17 maj 2021

Ansökan för vårterminen 2021 är öppen 15 april–17 maj 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under vårterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under vårterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.
 • En huvudman som vill anordna utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen kan ansöka om särskild variant och/eller riksrekryterande utbildning. För enskild huvudman krävs godkännanden från Skolverket och Skolinspektionen. För en offentlig huvudman kvävs godkännande endast från Skolverket. Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här i juni 2021.

Ansökan för vårterminen 2021 är öppen 15 april–17 maj 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under vårterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under vårterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.
 • En huvudman som vill anordna utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen kan ansöka om särskild variant och/eller riksrekryterande utbildning. För enskild huvudman krävs godkännanden från Skolverket och Skolinspektionen. För en offentlig huvudman kvävs godkännande endast från Skolverket. Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här i juni 2021.

Ansökan 2: 15 oktober–15 november 2021

Ansökan för höstterminen 2021 är öppen 15 oktober–15 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under höstterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under höstterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.
 • En huvudman som vill anordna utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen kan ansöka om särskild variant och/eller riksrekryterande utbildning. För enskild huvudman krävs godkännanden från Skolverket och Skolinspektionen. För en offentlig huvudman kvävs godkännande endast från Skolverket. Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet här i december 2021.

Ansökan för höstterminen 2021 är öppen 15 oktober–15 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in information om nordiska elever som går på gymnasieskolan under höstterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, årskurs och program.
 • Samla in information om nordiska elever som studerar på vuxenutbildningen under höstterminen 2021: Elevens för- och efternamn, hemland, poäng och kurs.
 • En huvudman som vill anordna utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen kan ansöka om särskild variant och/eller riksrekryterande utbildning. För enskild huvudman krävs godkännanden från Skolverket och Skolinspektionen. För en offentlig huvudman kvävs godkännande endast från Skolverket. Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet här i december 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

 • Huvudmännen kan söka bidrag för elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland.
 • Ansökan 1 gäller för elever som studerar på vårterminen och ansökan 2 gäller för elever som studerar på höstterminen.

Gymnasieskolan: offentliga (kommun & landsting) och enskilda (fristående) huvudmän 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå: endast offentliga (kommun & landsting) huvudmän

Vad ska statsbidraget användas till?

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Det här bidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som Sveriges elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmännen kan söka bidrag för elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland.

Ansökan 1 gäller för elever som studerar på vårterminen och ansökan 2 gäller för elever som studerar på höstterminen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Beloppen för gymnasieskolan anges i riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget till offentliga huvudmän ska motsvara 94 procent av beloppet i riksprislistan. Riksprislistan publiceras i januari varje år.

Länk till Riksprislistanlänk till annan webbplats

För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 53 400 kronor (år 2021) per 800 verksamhetspoäng per kalenderår och elev. Poängen kan dock fördelas fritt mellan vår- och hösttermin innevarande kalenderår för samma elev.

För kommuner görs ett avdrag motsvarande det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna eller Åland. Detta regleras i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap. 6 § och Gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 8 §.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från CSN i andra nordiska länder och gör ett automatiskt avdrag från begärda beloppet.

Senast uppdaterad 07 juni 2021.

Frågor och svar

Nej, det går inte att söka bidrag för elever som går ett introduktionsprogram eftersom de inte är behöriga för utbildning i gymnasieskolan. Statsbidrag ges endast för utbildning i gymnasieskolan som motsvaras av 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800).

Nej. Statsbidraget för nordiska elever ska ersätta skolpengen för de elever från andra nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun. Den kommun eleven är folkbokförd i är elevens hemkommun. Det är elevens hemkommun som ska betala skolpeng till den skola eller annan kommun där eleven går i skola. Det regleras i 29 kap. 6 § skollagen.