Statsbidrag för nordiska elever 2022

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder, som inte är folkbokförda i Sverige, möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Skolverket har beviljat bidrag till 76 huvudmän om totalt 17 278 245 kronor. De enskilda besluten skickas till varje huvudman via e-tjänsten. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi beviljat i bilagan nedan.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1, nordiska elever 2022 Pdf, 48 kB.

Ansökan för vårterminen 2022 var öppen 15 april–16 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket har beviljat bidrag till 78 huvudmän om totalt 16 816 331 kronor. De enskilda besluten skickas till varje huvudman via e-tjänsten. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi har beviljat i bilagan nedan.

Beviljade belopp i ansökan 2, statsbidrag för nordiska elever 2022 Pdf, 620 kB.

Ansökan för höstterminen var öppen 15 oktober–15 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän som vid sina skolor har elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland, som inte är folkbokförda i Sverige.

Offentliga och enskilda huvudmän kan söka bidrag för elever inom gymnasieskolan.

Endast offentliga huvudmän kan söka bidrag för elever inom vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som elever folkbokförda i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska användas till kostnader för gymnasial utbildning samt vuxenutbildning på gymnasial nivå, för elever från andra nordiska länder, som inte är folkbokförda i Sverige.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget söks terminsvis och för gymnasieskolan utgår beloppen från riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget motsvarar hälften av det belopp som anges för respektive program (inklusive måltider). Bidraget till offentliga huvudmän reduceras för mervärdesskatt om 6 procent. Riksprislistan publiceras i januari varje år.

Länk till Riksprislistan Länk till annan webbplats.

För elever som studerar på en särskild variant eller riksrekryterande utbildning baseras bidraget på beslutet om interkommunal ersättning som fattats av Skolverket/Skolinspektionen för den aktuella utbildningen.

För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin. För elever i vuxenutbildning på gymnasial nivå ersätts kommunen eller regionen med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng per kalenderår och elev. Poängen kan fördelas fritt mellan vår- och hösttermin innevarande kalenderår för samma elev.

För kommuner görs ett avdrag som baseras på det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island, Norge, på Färöarna eller Åland. Detta regleras i 12 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039) och i 7 kap. 6 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från Centrala studiestödsnämnden i andra nordiska länder och gör ett avdrag från det begärda beloppet.

Senast uppdaterad 12 december 2022.

Frågor och svar

Nej, det går inte att söka bidrag för elever som går ett introduktionsprogram eftersom de inte är behöriga för utbildning i gymnasieskolan. Statsbidrag ges endast för utbildning i gymnasieskolan som motsvaras av 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800).

Nej. Statsbidraget ska ersätta kostnader för de elever från nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun.

Kontakta Skolverket, så hjälper vi dig med hur du fyller i ansökan för en elev som blivit folkbokförd i Sverige under terminen alternativt avbrutit sina studier.