Frågor och svar

Vi har en specifik idé om vilken insats vi vill genomföra på en skola, kan vi använda bidraget till den insatsen?

Statsbidragets villkor är att bidraget får användas till insatser som är

  1. Riktade till grundskolan
  2. Syftar till att öka andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Det kan finnas flera och olika anledningar till varför elever inte bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Därför anser Skolverket att insatserna ska utgå från lokala behov och förutsättningar. Vi kommer därför inte ta in uppgifter om de specifika insatserna vid begäran om utbetalning. Vi kommer dock följa upp hur bidraget har använts och vi kan även genomföra stickprov där ni ska visa på hur bidraget använts utifrån de två ovanstående villkoren.