Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Planerat underhållsarbete 25-26 september
E-tjänsten för statsbidrag är inte tillgänglig på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Beslut om utbetalning 1: 15 april–15 maj 2019

Beslut om utbetalning 1

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän om totalt 35 348 349 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 30 juni.

Lista över beviljade belopp kommunala huvudmän, utbetalning 1 omsorg på kvallar, natter och helger 2019PDF (pdf, 570 kB)

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 januari till 30 juni.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning

Se ditt beslut i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag

Beslut om utbetalning 1

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän om totalt 35 348 349 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 30 juni.

Lista över beviljade belopp kommunala huvudmän, utbetalning 1 omsorg på kvallar, natter och helger 2019PDF (pdf, 570 kB)

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 januari till 30 juni.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning

Se ditt beslut i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag

Begär ut bidrag 2: 1 oktober–1 november 2019

Beslut om utbetalning 2

Vi har beviljat bidrag till 178 huvudmän om totalt 33 629 899 kronor.

Lista över beviljade belopp, kommunala huvudmän, utbetalning 2, omsorg kvällar, nätter och helger, 2019PDF (pdf, 2 MB)

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning 2

Vi har beviljat bidrag till 178 huvudmän om totalt 33 629 899 kronor.

Lista över beviljade belopp, kommunala huvudmän, utbetalning 2, omsorg kvällar, nätter och helger, 2019PDF (pdf, 2 MB)

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

25 kap. skollagen (2010:800) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Senast uppdaterad 11 maj 2020

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan Skolverket utgår från det antal platser kommunen erbjuder.