Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 15 januari–15 februari 2019

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Ta fram uppgifter om hur många platser kommunen planerar och budgeterar för.
  • Se gärna över vilka siffror ni redovisat tidigare år. Det kan ge en viss vägledning ihop med en uppskattning av framtida behov.

Beslut om ansökan


Lista över beviljade belopp, bidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019PDF (pdf, 591 kB)

 

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning 1: 15 april–15 maj 2019

Beslut om utbetalning 1

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän om totalt 35 348 349 miljoner kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 30 juni.

Lista över beviljade belopp kommunala huvudmän, utbetalning 1 omsorg på kvallar, natter och helger 2019PDF (pdf, 570 kB)

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 januari till 30 juni.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning

Se ditt beslut i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag

Begär ut bidrag 2: 1 oktober-1 november 2019

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • När ni begär ut bidrag ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december 2018.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

25 kap. skollagen (2010:800) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Relaterat