Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2020

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 27 februari 2020

Begär ut bidrag 1: Beslut maj 2020

Vi har beviljat bidrag till 175 huvudmän om totalt 37 032 696 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 30 juni.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, bidrag 1, 2020PDF (pdf, 595 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi har beviljat bidrag till 175 huvudmän om totalt 37 032 696 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 30 juni.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, bidrag 1, 2020PDF (pdf, 595 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär ut bidrag 2: beslutad december 2020

Vi har beviljat bidrag till 171 huvudmän om totalt 35 250 381 kronor.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, bidrag 2, 2020PDF (pdf, 590 kB)

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Vi har beviljat bidrag till 171 huvudmän om totalt 35 250 381 kronor.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, bidrag 2, 2020PDF (pdf, 590 kB)

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

25 kap. skollagen (2010:800) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan Skolverket utgår från det antal platser kommunen erbjuder.