Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2021

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut mars 2021

Begär ut bidrag 1: beslut juni 2021

Vi har beviljat bidrag till 175 huvudmän om totalt 37 771 310 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 31 juni.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, utbetalning 1PDF (pdf, 591 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi har beviljat bidrag till 175 huvudmän om totalt 37 771 310 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 31 juni.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, utbetalning 1PDF (pdf, 591 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär ut bidrag 2: 1 oktober–1 november 2021

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

25 kap. skollagen (2010:800) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Senast uppdaterad 10 juni 2021.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan Skolverket utgår från det antal platser kommunen erbjuder.