Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2022

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän om totalt 37 384 200  kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari till 31 juni.

Lista över beviljade belopp, kommunala huvudmän, utbetalning 1, omsorg på kvällar, nätter och helger 2022 Pdf, 594 kB. (Pdf, 594 kB)

Begäran om utbetalning för omgång 1 2022 var öppen under perioden 15 april–16 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli till 31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli till 31 december.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

25 kap. skollagen (2010:800) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Senast uppdaterad 16 juni 2022.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan Skolverket utgår från det antal platser kommunen erbjuder.