Statsbidrag för papperslösa barn 2020

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 1: beslut mars 2020

Beslut om ansökan för vårtermin 2020

Vi har beviljat bidrag till 157 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2020PDF (pdf, 180 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan för vårtermin 2020

Vi har beviljat bidrag till 157 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2020PDF (pdf, 180 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan 2: 15 augusti–16 september 2020

Ansökan är öppen 15 augusti-16 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att besluta om och betala ut bidraget i oktober 2020.

Ansökan är öppen 15 augusti-16 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att besluta om och betala ut bidraget i oktober 2020.

Redovisning: 1 april–4 maj 2021

Redovisningen är öppen 1 april-4 maj i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

 Vi kommer att publicera beslutet om redovisning här och i e-tjänsten i april 2020.

Redovisningen är öppen 1 april-4 maj i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

 Vi kommer att publicera beslutet om redovisning här och i e-tjänsten i april 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnens utbildning.

Rätten till utbildning gäller i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Senast uppdaterad 18 augusti 2020