Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2018

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan för 2018: 15 januari–15 februari 2018

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Samla in uppgifter som du behöver ange i ansökan: Antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier, elevantalet den 15 oktober 2017 och er prognos för elevantalet 15 oktober 2018.

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja totalt 284 640 050 kronor i statsbidrag för bidragsomgången 2018. Totalt har det inkommit 579 ansökningar, varav 190 fick bifall, 333 delvis bifall och 56 fick avslag.

Lista över beviljade huvudmän och beloppPDF (pdf, 337 kB)

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Samla in uppgifter som du behöver ange i ansökan: Antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier, elevantalet den 15 oktober 2017 och er prognos för elevantalet 15 oktober 2018.

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja totalt 284 640 050 kronor i statsbidrag för bidragsomgången 2018. Totalt har det inkommit 579 ansökningar, varav 190 fick bifall, 333 delvis bifall och 56 fick avslag.

Lista över beviljade huvudmän och beloppPDF (pdf, 337 kB)

Redovisning för 2018: beslut 14 januari 2020

Beslut om redovisningen

Beslutsbilaga över godkända redovisningar och återkrav, elevehälsa 2018PDF (pdf, 339 kB)

Redovisningen för 2018 var öppen 15 september–15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisningen

Beslutsbilaga över godkända redovisningar och återkrav, elevehälsa 2018PDF (pdf, 339 kB)

Redovisningen för 2018 var öppen 15 september–15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. Personalförstärkningen ska vara inom personalkategorierna skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens. En personalförstärkning innebär att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren.

Sedan 2017 går det även att söka bidrag för att behålla det utökade antalet tjänster som man tidigare fått bidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget motsvarar hälften av kostnaden för en anställning eller uppdrag under ett år. Denna kostnad baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för olika personalkategorier.

Hur mycket bidrag kan du som huvudman få?

Anställningarna beräknas på årsbasis som årsarbetskrafter eller andel av årsarbetskrafter. Det betyder att en person som är anställd på 100 procent från juli till december 2017 utgör 0,5 årsarbetskrafter. En person som är anställd på 50 procent från januari till december utgör också 0,5 årsarbetskrafter.

För en heltidsanställning 2018 kan huvudmän som mest beviljas bidrag om:

 • Skolläkare: 540 000 kr
 • Skolsköterska: 305 000 kr
 • Skolkurator: 280 000 kr
 • Skolpsykolog: 330 000 kr
 • Speciallärare: 315 000 kr
 • Specialpedagog: 315 000 kr

Exempel på uträkning av bidrag för personalförstärkning

En huvudman anställer en skolläkare på 50 % och en skolsköterska på 100 %. Under förutsättning att den totala personaltätheten ökar kommer Skolverket bevilja huvudmannen bidrag om 270 000 + 305 000 = 575 000 kr för insatser under 2018.

Exempel på uträkning av bidrag för att bibehålla personalförstärkning

En huvudman fick 2017 bidrag för att anställa en speciallärare på 100%. Vid ansökningsomgången 2018 ansöker huvudmannen om bidrag för att behålla specialläraren de anställde 2017 samt för att anställa en ny skolkurator på 100% hela 2018. Huvudmannen kan som mest få 315 000 + 280 000 kronor för denna förstärkning.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Det är tillåtet för en huvudman att omfördela bidrag mellan personalkategorierna inom elevhälsa, och mellan personalkategorier inom specialpedagogiska insatser. Men det är inte tillåtet att omfördela från personalkategorierna inom elevhälsa till personalkategorierna inom specialpedagogiska insatser eller tvärt om. Det är inte heller tillåtet att fördela om bidrag om personaltätheten sjunker efter omfördelningen. Om en omfördelning sker till en dyrare personalkategori måste huvudmannen bekosta mellanskillnaden själv.