Frågor och svar

Är det tillåtet att omfördela bidrag?

Ja, men det finns några villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Läs mer under rubriken Omfördelning av tjänster mellan personalkategorier.