Frågor och svar

Hur gör jag för att ändra fel i elevstatistik i ansökningsblanketten?

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder statistik som ni tidigare lämnat till Statistiska centralbyrån, SCB.