Frågor och svar

Är samarbete med ett lärosäte ett krav för att få bidraget?

Nej det är inte ett krav för att få bidraget.