Frågor och svar

Hur mycket ersättning kan huvudmän få för lönen?

Huvudmännen kan få ersättning som maximalt motsvarar 15 procent av lönen för en lärare, givet att läraren har en nedsättning i tid på minst 30 procent. Skolverket har tagit fram ett schablonbelopp motsvarande en årslön på 733 000 kr som den procentuella nedsättningen i tid beräknas utifrån.