Frågor och svar

Kan vi rekvirera hela summan under en termin?

Nej, ni kan högst rekvirera halva det beviljade beloppet under en termin.