Tidigare hette det här statsbidraget utveckla apl genom regionalt stöd.

Statsbidrag för regionala stödfunktioner 2018

Statsbidraget kan sökas av organisationer för insatser som avser att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv. ­Syftet är att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 2018: 1 november 2017–2 januari 2018

Ansökan för 2018 var öppen 1 november 2017–2 januari 2018.

Beslut om ansökan 2018: februari 2018

Sju sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 10 000 000 kr. 14 sökande fick avslag på ansökan.

Lista över beviljade belopp för organisationer, ansökan 2018PDF (pdf, 1 MB)

Redovisning 2018: 1 mars-1 april 2019

Om ni fått statsbidrag för år 2018 ska ni redovisa hur ni har använt bidraget.

Här hittar du blanketten för redovisning av statsbidrag för regionala stödfunktioner 2018Excel (excel, 3 MB)

Ladda ned blanketten, fyll i och skicka den till: statsbidrag.regionalastodfunktioner@skolverket.se

Beslut om redovisningen 2018

Vi kommer att publicera beslutet här och i maj 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

  • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • intresseorganisationer i näringslivet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet är att öka kvalitén i det arbetsförlagda lärandet (apl) inom yrkesutbildning i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Tidigare hette det här statsbidraget utveckla apl genom regionalt stöd.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Det bidrag ni får beviljat för 2018 ska användas senast den 31 december 2018.
  • De insatser ni genomför med finansiering av det här statsbidraget får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning, som till exempel statsstöd.
  • Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till om ni

  1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats
  2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur stort är statsbidraget?

För budgetåret 2018 kan Skolverket högst fördela 10 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Mer information om arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med arbetsplatsförlagt lärande.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.