Statsbidrag för regionala stödfunktioner 2019

Det finns cirka 9 miljoner kronor kvar att söka för bidragsåret 2019 och vi tar emot ansökningar löpande. Statsbidraget lämnas till organisationer för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november–3 december 2018

Det finns för närvarande ca. 9 miljoner kronor kvar att ansöka om för bidragsåret 2019. Vi tar emot ansökningar löpande till dess att anslaget är slut.

Ansökan var den 1 november – december 2018. Beslut om att bevilja medel har fattats för 6 ansökningar.

Beslut om ansökan
Sex sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 5 794 500 kr. Tio sökande fick avslag på sin ansökan.

Lista över beviljade belopp, ansökan för regionala stödfunktioner 2019PDF (pdf, 106 kB)

Ni ansöker om bidraget i e-tjänsten för statsbidrag (nytt för 2019). 

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget måste er organisation vara registrerad användare i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Organisationer som inte har ansökt via e-tjänsten för statsbidrag tidigare

Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver ni

 1. registrera er organisation
 2. registrera er som användare av e-tjänsten samt skaffa ombud och användare.
 • Registrera er organisation
  Mejla oss till bidragets brevlåda så skickar vi en länk till ett webbformulär för att inleda registreringsprocessen till e-tjänsten. Denna process kan ta 3–5 veckor. När vi har registrerat er organisation skickar vi ut instruktioner för hur man ansöker om att bli ombud.
 • Ombud och användare i e-tjänsten
  Ombud är den person i er organisation som är högst ansvarig för ansökningar om statsbidrag och e-tjänsten. Ombudet måste ha rätt mandat och godkännas av Skolverket.
  Ombudet ansvarar för att bjuda in andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidrag. Den eller de personer som ska arbeta med ett visst statsbidrag måste skaffa ett användarkonto med rätt behörigheter för att få tillgång till statsbidraget. Olika personer kan alltså ha olika behörigheter och därmed tillgång till olika statsbidrag i e-tjänsten. Läs mer om e-tjänsten:

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 • Under rubriken "Så blir du ombud med högsta behörighet att ansvar att söka statsbidrag" på sidan om e-tjänsten finns upplysningar om vilka underlag som kan komma att begäras in för att styrka att det ombud ni utser har rätt behörighet. Här finns även blankett för fullmakt om det krävs i ert fall.

Vad gör vi om vi inte hinner få behörighet till e-tjänsten innan sista ansökningsdag?

Vi kommer i handläggningen av ansökan att ta hänsyn till den tid processen för e-tjänsten tar.

Om ni inte har fått ett konto till e-tjänsten senast 3 arbetsdagar före sista ansökningsdag kan vi ta emot ansökningar via mejl. Förutsättningen är att ni har följt de instruktioner som Skolverket ger er för hur ni får ett konto och har påbörjat registreringsprocessen.

Även om ansökan inkommit via mejl behöver ni fullfölja processen för att få tillgång till e-tjänsten, för att få tillgång till eventuell begäran om kompletteringar och beslut om bidrag.

Redovisning: 1 mars–1 april 2020

Redovisningen är öppen 1 mars – 1 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

 • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
 • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
 • intresseorganisationer i näringslivet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till insatser för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Syftet med bidraget är att höja yrkesutbildningens kvalitet inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Bidraget ska användas den 1 januari – 31 december 2019.
 • Insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning som exempelvis statsstöd.
 • Den som har tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till om insatserna

 1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats
 2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 finns det totalt 15 miljoner kronor.

Kontakt

E-post till statsbidrag.regionalastodfunktioner@skolverket.se

Om du har tekniska frågor eller problem, kontakta supporten för e-tjänsten:

E-post till e-tjänstens support

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Frågor och svar

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Mer information om arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med arbetsplatsförlagt lärande.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.