Frågor och svar

Vad innebär arbetsplatsförlagt lärande?

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Mer information om arbetsplatsförlagt lärande, apl