Statsbidrag för Science Center 2019

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Underhållsarbete 16 november
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag mellan klockan 08.00 och 18.00 den 16 november på grund av ett nätverksarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 16 science centers om totalt 25,5 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för science center 2019PDF (pdf, 32 kB)

Nyckeltal, science center 2019PDF (pdf, 25 kB)

Kvalitetsbedömning, science center 2019PDF (pdf, 37 kB)

Ansökan

Ansökningsomgången år 2019 var öppen 15 januari – 15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer till statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mail till
  statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se så kommer vi att skicka er en registreringslänk. Det tar normalt ca 3-5 veckor innan ombudet kan vara godkänt.

Vem kan söka statsbidraget?

Science Center, det vill säga teknik- och naturvetenskapscentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget är ett generellt stöd för att bedriva Science Center. De som driver Science Centret bestämmer själva vad bidraget ska användas till utifrån den förordning och de föreskrifter som finns för bidraget.

Science center

Ett Science Center är en interaktiv anläggning som stimulerar nyfikenheten och sprider kunskap om naturvetenskap och teknik. Det är ett bra komplement till skolans undervisning men riktar sig även till den breda allmänheten.

Här finns länkar till ett antal Science center i Sverige:

Science center

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Krav för att få statsbidrag

För att Skolverket ska bevilja statsbidrag kräver vi att ett Science Center ska

 • öka intresset för naturvetenskap och teknik genom interaktiva metoder
 • rikta sig till allmänheten och visa bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • ha bedrivit verksamheten i minst ett år och i huvudsak finansierat den på något annat sätt än genom statsbidrag
 • vara en självständig verksamhet med stabilitet vad gäller personal och ekonomi
 • göra årliga uppföljningar som verksamheten tar tillvara på.

Andra faktorer vi tar hänsyn till i fördelningen av statsbidraget

När vi gör fördelningen av statsbidraget tar vi också hänsyn till andra faktorer, men de är inte krav för att få bidraget.

Science centret ska

 • lägga vikt vid att stimulera barns och elevers lärande
 • anlägga genusperspektiv
 • ha en mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • bidra till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbeta med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center
 • skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn
 • stimulera till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Hur stort är statsbidraget?

Det totala beloppet som Skolverket kan fördela är 25,5 miljoner kronor till de science center som uppfyller villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad 12 november 2019

Frågor och svar

 För att få bidrag måste man uppfylla villkoren för bidraget.