Frågor och svar

Vi är ett Science Center som inte fått bidrag. Vad ska vi göra för att få det?

 För att få bidrag måste man uppfylla villkoren för bidraget.