Statsbidrag för Science Center 2020

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut april 2020

Beslutsbilaga, statsbidrag för Sience center 2020PDF (pdf, 131 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutsbilaga, statsbidrag för Sience center 2020PDF (pdf, 131 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan söka statsbidraget?

Science Center, det vill säga teknik- och naturvetenskapscentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget är ett generellt stöd för att bedriva Science Center. De som driver Science Centret bestämmer själva vad bidraget ska användas till utifrån den förordning och de föreskrifter som finns för bidraget.

Science center

Ett Science Center är en interaktiv anläggning som stimulerar nyfikenheten och sprider kunskap om naturvetenskap och teknik. Det är ett bra komplement till skolans undervisning men riktar sig även till den breda allmänheten.

Här finns länkar till ett antal Science center i Sverige:

Science center

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Krav för att få statsbidrag

För att Skolverket ska bevilja statsbidrag kräver vi att ett Science Center ska

 • öka intresset för naturvetenskap och teknik genom interaktiva metoder
 • rikta sig till allmänheten och visa bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • ha bedrivit verksamheten i minst ett år och i huvudsak finansierat den på något annat sätt än genom statsbidrag
 • vara en självständig verksamhet med stabilitet vad gäller personal och ekonomi
 • göra årliga uppföljningar som verksamheten tar tillvara på.

Andra faktorer vi tar hänsyn till i fördelningen av statsbidraget

När vi gör fördelningen av statsbidraget tar vi också hänsyn till andra faktorer, men de är inte krav för att få bidraget.

Science centret ska

 • lägga vikt vid att stimulera barns och elevers lärande
 • anlägga genusperspektiv
 • ha en mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • bidra till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbeta med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center
 • skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn
 • stimulera till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Hur stort är statsbidraget?

Summan för 2019 var 25,5 miljoner kronor till de science center som uppfyller villkoren för statsbidraget. Vi återkommer så snart vi vet hur stort belopp som vi fördelar 2020.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.