Frågor och svar

Hur ska vi räkna in vilka kostnader som kommer från insatser inom utveckling eller förvaltning?

Varje sökande anger de kostnader som är direkt kopplade till de pedagogiska aktiviteter som planeras att genomföras under 2023. I detta ska inte räknas de kostnader som ett science center har för att bedriva verksamheten som helhet.