Frågor och svar

Hur tolkar Skolverket kravet i 2 § förordning (1997:153) om att ett science center ”i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten”?

Att ett science center i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten innebär att det ska vara öppet för allmänheten i syfte att sprida kunskap till alla som vill ta del av verksamheten. Verksamheten ska i grunden vara utformad för att vara tillgänglig för allmänheten att ta del av. Om verksamheten är i i väsentligt utsträckning utformad och tillgänglig för enskilda grupper, exempelvis skolor, naturskola, kulturskola, lärare, uppfyller inte kravet enligt förordningen.