Frågor och svar

Hur tolkar Skolverket kravet i att ett science center ”utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet"?

Statsbidraget för science centers är avsett till aktiviteter inom de reglerade områdena och är inte ett generellt verksamhetsbidrag. Ett science center ska därför kunna bedrivas med egna kostnader och förvalta sin verksamhet utan behov av statsbidraget. Detta ska kunna styrkas genom uppgifter som lämnas i ansökan, årsredovisningen och verksamhetsberättelsen från det senast avslutade räkenskapsåret. Skolverket anser också att en självständig verksamhet innebär att ett science center ska ha en egen verksamhetsplan som kan kopplas till aktiviteter, budget och utfall samt att verksamheten tydligt kan berätta om vad de har lärt sig genom årliga uppföljningar.