Frågor och svar

Ska digitala besökare redovisas i ansökan?

I ansökan anges antal besökare från allmänheten och hur de är fördelade på olika skolformer. Vi samlar in uppgifter om antal fysiska besökare. Mätning av antalet digitala besökare skiljer sig markant från olika science centers, vilket gör att vi frågar på vilket sätt science centers använder sina digitala kanaler för att tillgängliggöra aktiviteter till allmänheten.