Frågor och svar

Ska skolformer som inte finns med i ansökningsformuläret redovisas?

Alla skolformer finns inte med i ansökningsformuläret, till exempel grundsärskola och specialskola. De elever som tillhör grundsärskolan ska räknas in och anges under "elever i grundskolan". De elever som tillhör gymnasiesärskolan ska räknas in och anges under "elever i gymnasieskolan".