Statsbidrag för skolbibliotek 2018/19

Bidraget ska underlätta för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: 1 april–2 maj 2018

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut gällande personalförstärkning i skolbibliotek för bidragsomgången 2018/19 är fattat den 13 juni 2018. Bidraget uppgår till 30 000 000 kronor. 195 huvudmän beviljas bidrag till ett belopp av 29 999 441 kronor.

BeslutsbilagaPDF (pdf, 677 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut gällande personalförstärkning i skolbibliotek för bidragsomgången 2018/19 är fattat den 13 juni 2018. Bidraget uppgår till 30 000 000 kronor. 195 huvudmän beviljas bidrag till ett belopp av 29 999 441 kronor.

BeslutsbilagaPDF (pdf, 677 kB)

Utbetalning 1: juni 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

 

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

 

Utbetalning 2: januari 2019

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

 

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

 

Redovisning: 1 september–1 oktober 2019

Beslut om redovisning

Den 14 november 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för Skolbibliotek 2018/19. Nedan finns en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning, skolbibliotek 2018/19PDF (pdf, 152 kB)

Redovisningen för 2018/19 var öppen 1 september–1 oktober i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Den 14 november 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för Skolbibliotek 2018/19. Nedan finns en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning, skolbibliotek 2018/19PDF (pdf, 152 kB)

Redovisningen för 2018/19 var öppen 1 september–1 oktober i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola.

Det är den huvudman som ansvarar för skolbiblioteket som ska söka bidraget. Det betyder till exempel att om en fristående skola använder ett folkbibliotek som skolbibliotek, är det kommunen som ansvarar för folkbiblioteket som ska söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anställa mer personal i skolbiblioteken. Du kan även ansöka om bidrag för att behålla den personal ni anställt med hjälp av bidrag från den förra bidragsomgången.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

De som anställs ska ha utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det innebär något av följande:

 1. högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
 2. bibliotekarieexamen
 3. fristående kurser på högskolan som leder till motsvarande utbildning som punkt 1 eller 2
 4. utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2.

Om det inte finns någon sådan personal att anställa kan ni få bidrag för att anställa personal som har annan lämplig utbildning. Det är huvudmannen som avgör vad som är annan lämplig utbildning.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbiblioteklänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget motsvarar hälften av kostnaden för en genomsnittlig heltidslön för bibliotekarier och arkivarier. Schablonbeloppet är 271 000 kronor för en heltid per år. En huvudman som söker för en halv årsarbetstid får 0,5 x 271 000 kronor. Schablonbeloppet är samma för alla huvudmän, men de belopp som betalas ut skiljer sig beroende på hur mycket de olika huvudmännen ansöker om.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Det går bra att ansöka om statsbidrag för en förstärkning med ökad tjänstgöringsgrad om till exempel tio procent av en heltidstjänst. I ansökan skriver du då förstärkning med 0,1 heltidstjänster.