Frågor och svar

Hur kan vi göra en förstärkning med nuvarande personal?

Det går bra att ansöka om statsbidrag för en förstärkning med ökad tjänstgöringsgrad om till exempel tio procent av en heltidstjänst. I ansökan skriver du då förstärkning med 0,1 heltidstjänster.