Frågor och svar

Hur gör ni bedömningen om vilka skolor som anses ha särskilt svåra förutsättningar?

För grundskolor gör vi bedömningen om vilka skolor som har särskilt svåra förutsättningar utifrån en fördelningsnyckel baserat på andel elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. För gymnasieskolan beräknas fördelningsnyckeln utifrån andel nyanlända elever.