Tre statsbidrag blir ett

Statsbidrag för karriärsteg för lärare, statsbidrag för karriärsteg för lärare i utanförskapsområden och statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster ersätts, från och med 1 juli 2020, och uppgår i det nya bidraget statsbidrag för karriärtjänster 2020/21.

Statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster 2019/20

Det här statsbidraget ska användas för att hjälpa skolor som har särskilt svåra förutsättningar.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Ansökan 2019/20 1 mars-1 april 2019

Ansökan för 2019/20 var öppen 1 mars-1 april 2019.

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän som anser sig ha skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Huvudmän som har en särskild överenskommelse som omfattar statsbidraget med insatserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång behöver inte ansöka om bidrag för de tjänster som omfattas av överenskommelsen. Det beror på att överenskommelsen ersätter ansökan. Är du osäker på vad er överenskommelse omfattar, vänd dig till din processtödjare för överenskommelsen.

Huvudmän som har en särskild överenskommelse om statsbidraget och som vill få bidrag för fler tjänster än vad som står i överenskommelsen är välkomna att ansöka om bidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ansökan för 2019/20 var öppen 1 mars-1 april 2019.

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän som anser sig ha skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Huvudmän som har en särskild överenskommelse som omfattar statsbidraget med insatserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång behöver inte ansöka om bidrag för de tjänster som omfattas av överenskommelsen. Det beror på att överenskommelsen ersätter ansökan. Är du osäker på vad er överenskommelse omfattar, vänd dig till din processtödjare för överenskommelsen.

Huvudmän som har en särskild överenskommelse om statsbidraget och som vill få bidrag för fler tjänster än vad som står i överenskommelsen är välkomna att ansöka om bidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begär utbetalning 1: beslut december 2019

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 44 huvudmän om totalt 11 655 181 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

Det kan finnas undantag från detta för huvudmän med särskilda överenskommelser om statsbidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare som har behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Sammanställ de uppgifter som du ska lämna in när du begär ut bidraget i god tid.

För varje person ska du ange

 • för- och efternamn
 • personnummer eller motsvarande
 • personalkategori (skolledare, förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • skolenhetskod för skolenheten eller huvudmannanivå där personen huvudsakligen arbetar
 • tjänstgöringsgrad
 • mellan vilka datum ni begär ut statsbidraget
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen)
 • månadslön (heltidslön inklusive bidragsdelen)
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för skolledare och extra karriärtjänster)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer.

För skolledare ska du dessutom ange skolledarens befattning.

För förstelärare och lektorer ska du dessutom ange

 • ämne som tjänsten avser
 • ämne som lektorns forskarexamen avser
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • skolform och nivå där läraren huvudsakligen undervisar
 • program (bara för gymnasieskola och gymnasiesärskola)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • medianlönskategori samt medianlön inom denna kategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen).

Tänk på att du inte ska begära ut statsbidrag för förstelärare eller lektorer som du redan har begärt ut statsbidrag för via Statsbidrag för Karriärtjänster enligt förordning 2013:70) eller via statsbidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden enligt förordning 2014:145).

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 44 huvudmän om totalt 11 655 181 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

Det kan finnas undantag från detta för huvudmän med särskilda överenskommelser om statsbidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare som har behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Sammanställ de uppgifter som du ska lämna in när du begär ut bidraget i god tid.

För varje person ska du ange

 • för- och efternamn
 • personnummer eller motsvarande
 • personalkategori (skolledare, förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • skolenhetskod för skolenheten eller huvudmannanivå där personen huvudsakligen arbetar
 • tjänstgöringsgrad
 • mellan vilka datum ni begär ut statsbidraget
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen)
 • månadslön (heltidslön inklusive bidragsdelen)
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för skolledare och extra karriärtjänster)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer.

För skolledare ska du dessutom ange skolledarens befattning.

För förstelärare och lektorer ska du dessutom ange

 • ämne som tjänsten avser
 • ämne som lektorns forskarexamen avser
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • skolform och nivå där läraren huvudsakligen undervisar
 • program (bara för gymnasieskola och gymnasiesärskola)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • medianlönskategori samt medianlön inom denna kategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen).

Tänk på att du inte ska begära ut statsbidrag för förstelärare eller lektorer som du redan har begärt ut statsbidrag för via Statsbidrag för Karriärtjänster enligt förordning 2013:70) eller via statsbidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden enligt förordning 2014:145).

Begär utbetalning 2: beslut juni 2020

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 44 huvudmän om totalt 12 774 944 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

Det kan finnas undantag från detta för huvudmän som har särskilda överenskommelser om statsbidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Sammanställ de uppgifter som du ska lämna in när du begär ut bidraget i god tid.

För varje person ska du ange

 • för- och efternamn
 • personnummer eller motsvarande
 • personalkategori (skolledare, förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • skolenhetskod för skolenheten eller huvudmannanivå där personen huvudsakligen arbetar
 • tjänstgöringsgrad
 • mellan vilka datum ni begär ut statsbidraget
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen)
 • månadslön (heltidslön inklusive bidragsdelen)
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för skolledare och extra karriärtjänster)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer.

För skolledare ska du dessutom ange skolledarens befattning.

För förstelärare och lektorer ska du dessutom ange

 • ämne som tjänsten avser
 • ämne som lektorns forskarexamen avser
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • skolform och nivå där läraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • medianlönskategori samt medianlön inom denna kategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen).

Tänk på att du inte ska begära ut statsbidrag för förstelärare eller lektorer som du redan har begärt ut statsbidrag för via Statsbidrag för Karriärtjänster enligt förordning 2013:70) eller via statsbidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden enligt förordning 2014:145).

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 44 huvudmän om totalt 12 774 944 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

Det kan finnas undantag från detta för huvudmän som har särskilda överenskommelser om statsbidraget.

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Sammanställ de uppgifter som du ska lämna in när du begär ut bidraget i god tid.

För varje person ska du ange

 • för- och efternamn
 • personnummer eller motsvarande
 • personalkategori (skolledare, förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • skolenhetskod för skolenheten eller huvudmannanivå där personen huvudsakligen arbetar
 • tjänstgöringsgrad
 • mellan vilka datum ni begär ut statsbidraget
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen)
 • månadslön (heltidslön inklusive bidragsdelen)
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för skolledare och extra karriärtjänster)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer.

För skolledare ska du dessutom ange skolledarens befattning.

För förstelärare och lektorer ska du dessutom ange

 • ämne som tjänsten avser
 • ämne som lektorns forskarexamen avser
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • skolform och nivå där läraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • medianlönskategori samt medianlön inom denna kategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen).

Tänk på att du inte ska begära ut statsbidrag för förstelärare eller lektorer som du redan har begärt ut statsbidrag för via Statsbidrag för Karriärtjänster enligt förordning 2013:70) eller via statsbidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden enligt förordning 2014:145).

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän med skolor som anser sig ha särskilt svåra förutsättningar kan söka statsbidraget. Det kan även gälla huvudmän som har särskilda överenskommelser med Skolverket om det här statsbidraget. Bidraget gäller för skolformerna

 • grundskolan, grundsärskolan
 • specialskola, sameskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Huvudmän som har överenskommelser med Skolverket

Vissa huvudmän har särskilda överenskommelser med Skolverket inom insatserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång. I vissa fall omfattar dessa överenskommelser detta statsbidrag. I de fall då överenskommelsen omfattar statsbidraget står detta i överenskommelsen.

Överenskommelserna kan omfatta statsbidrag för tjänster på vissa skolor eller vara på huvudmannanivå. I er överenskommelse med statsbidrag framgår vilka skolor och hur många skolledare och/eller karriärtjänster ni kan få bidrag för.

Är ni osäkra på vad er överenskommelse omfattar, vänd er till er processtödjare för överenskommelsen.

Om ni har en särskild överenskommelse som omfattar detta statsbidrag behöver ni inte göra en ansökan för de tjänster som ingår i överenskommelsen. Ni behöver bara begära ut bidraget när perioden för att begära ut statsbidraget pågår.

Ni kan även ansöka om bidrag för extra tjänster på skolor som inte omfattas av överenskommelsen. Då behöver ni skicka in en ansökan till Skolverket där ni anger vilka skolor ni söker bidrag för på skolenhetsnivå och för vilka tjänster. Ni ansöker då i konkurrens med andra sökande.

Samverkan för bästa skola

Riktade insatser inom nyanlända elevers skolgång

Vissa huvudmän har särskilda överenskommelser med Skolverket inom insatserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång. I vissa fall omfattar dessa överenskommelser detta statsbidrag. I de fall då överenskommelsen omfattar statsbidraget står detta i överenskommelsen.

Överenskommelserna kan omfatta statsbidrag för tjänster på vissa skolor eller vara på huvudmannanivå. I er överenskommelse med statsbidrag framgår vilka skolor och hur många skolledare och/eller karriärtjänster ni kan få bidrag för.

Är ni osäkra på vad er överenskommelse omfattar, vänd er till er processtödjare för överenskommelsen.

Om ni har en särskild överenskommelse som omfattar detta statsbidrag behöver ni inte göra en ansökan för de tjänster som ingår i överenskommelsen. Ni behöver bara begära ut bidraget när perioden för att begära ut statsbidraget pågår.

Ni kan även ansöka om bidrag för extra tjänster på skolor som inte omfattas av överenskommelsen. Då behöver ni skicka in en ansökan till Skolverket där ni anger vilka skolor ni söker bidrag för på skolenhetsnivå och för vilka tjänster. Ni ansöker då i konkurrens med andra sökande.

Samverkan för bästa skola

Riktade insatser inom nyanlända elevers skolgång

Huvudmän med skolor som har särskilt svåra förutsättningar

Bidraget går i första hand till huvudmän som har en överenskommelse med Skolverket om statsbidraget. Om det finns bidrag över efter fördelningen till huvudmän med överenskommelser kan andra huvudmän få bidrag för tjänster på skolor som bedöms ha särskilt svåra förutsättningar.

Skolverket gör bedömningen om vilka skolor som har särskilt svåra förutsättningar utifrån en fördelningsnyckel. För grundskolan är fördelningsnyckeln baserad på andelen elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. För gymnasieskolan beräknas fördelningsnyckeln utifrån andelen nyanlända elever.

Bidraget går i första hand till huvudmän som har en överenskommelse med Skolverket om statsbidraget. Om det finns bidrag över efter fördelningen till huvudmän med överenskommelser kan andra huvudmän få bidrag för tjänster på skolor som bedöms ha särskilt svåra förutsättningar.

Skolverket gör bedömningen om vilka skolor som har särskilt svåra förutsättningar utifrån en fördelningsnyckel. För grundskolan är fördelningsnyckeln baserad på andelen elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. För gymnasieskolan beräknas fördelningsnyckeln utifrån andelen nyanlända elever.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att ge skolor med särskilt svåra förutsättningar bättre möjligheter. Bidraget kan användas för att anställa eller täcka ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga skolledare eller förstelärare och lektorer.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att huvudmannen ska få statsbidrag för skolledare, förstelärare och lektorer måste de personer som tar del av bidraget uppfylla de krav som finns i förordningen för skolledare och extra karriärtjänster (SFS 2016:329). Förstelärare och lektorer behöver även uppfylla de krav som finns i 6–10 §§ i förordningen för karriärtjänster (SFS 2013:70).

Det är huvudmannen som avgör vilka skolledare som ska ta del av bidraget samt vem som är kvalificerad att utses till förstelärare och lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Villkor för utbetalning av statsbidraget

Villkor för huvudmannen

Huvudmannen måste ha

 • en överenskommelse som omfattar statsbidraget inom överenskommelserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång, eller
 • en ansökan om statsbidraget som Skolverket beviljat.

Alla huvudmän som begär ut statsbidraget för förstelärare eller lektorer måste dessutom uppfylla följande krav.

 • Ni ska ha tillsatt karriärtjänsterna genom ett öppet ansökningsförande.
 • Ni ska ha tillsatt alla beslutade karriärtjänster när ni begär ut statsbidraget. Om det finns särskilda skäl kan Skolverket bevilja bidrag trots att ni inte uppfyller det kravet. Det är Skolverket som gör bedömningen av vad som är särskilda skäl.
 • Ni ska ha ansökt om statsbidrag för maximalt antal karriärtjänster i statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70).
 • Ni ska ha minst samma andel karriärtjänster via statsbidrag för karriärtjänster (SFS 2013:70) på skolorna som tar del av det här statsbidraget som skolornas elevandel av ert totala elevantal. Nedan finns ett förklarande exempel.

Skolverket beräknar andelen förstelärare som ni ska ha tillsatt via statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70) utifrån elevstatistik. Vi publicerar sedan den uppgiften i samband med ansökan. När ni gör en begäran om utbetalning beräknar vi hur många tjänster som andelen förstelärare motsvarar. Vår beräkning av antalet tjänster utgår från de lärare som ni begär ut bidrag för i statsbidrag för karriärtjänster (SFS 2013:70).

Det beror på att det här statsbidraget ska användas för att finansiera extra karriärtjänster på skolor som har särskilt svåra förutsättningar, utöver de karriärtjänster som redan finansieras av förordning (SFS 2013:70).

Exempel på hur man kan räkna ut andelen karriärtjänster på de skolor som tar del av statsbidraget för Skolledare och extra karriärtjänster

En huvudman har ett elevantal på 200 elever. 50 av dessa elever går på den skolan som huvudmannen vill tillsätta en karriärtjänst på med hjälp av det här statsbidraget. Det betyder att 25 procent av huvudmannens elever går på skolan. Därför måste huvudmannen tillsätta minst 25 procent av karriärtjänsterna via statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70) på skolan som huvudmannen vill få det här statsbidraget för.

Beräkning av elevantal

Elevantalet är detsamma som används vid beräkningarna av bidragsramarna för statsbidrag för karriärtjänster (2013:70) och är kvalitetssäkrad elevstatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Beräkningarna bygger på elevstatistik från det läsår som föregår bidragsomgången. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år. För bidragsomgången 2019/20 använder vi oss av elevstatistik från oktober 2017.

Huvudmannen måste ha

 • en överenskommelse som omfattar statsbidraget inom överenskommelserna Samverkan för bästa skola eller Nyanlända elevers skolgång, eller
 • en ansökan om statsbidraget som Skolverket beviljat.

Alla huvudmän som begär ut statsbidraget för förstelärare eller lektorer måste dessutom uppfylla följande krav.

 • Ni ska ha tillsatt karriärtjänsterna genom ett öppet ansökningsförande.
 • Ni ska ha tillsatt alla beslutade karriärtjänster när ni begär ut statsbidraget. Om det finns särskilda skäl kan Skolverket bevilja bidrag trots att ni inte uppfyller det kravet. Det är Skolverket som gör bedömningen av vad som är särskilda skäl.
 • Ni ska ha ansökt om statsbidrag för maximalt antal karriärtjänster i statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70).
 • Ni ska ha minst samma andel karriärtjänster via statsbidrag för karriärtjänster (SFS 2013:70) på skolorna som tar del av det här statsbidraget som skolornas elevandel av ert totala elevantal. Nedan finns ett förklarande exempel.

Skolverket beräknar andelen förstelärare som ni ska ha tillsatt via statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70) utifrån elevstatistik. Vi publicerar sedan den uppgiften i samband med ansökan. När ni gör en begäran om utbetalning beräknar vi hur många tjänster som andelen förstelärare motsvarar. Vår beräkning av antalet tjänster utgår från de lärare som ni begär ut bidrag för i statsbidrag för karriärtjänster (SFS 2013:70).

Det beror på att det här statsbidraget ska användas för att finansiera extra karriärtjänster på skolor som har särskilt svåra förutsättningar, utöver de karriärtjänster som redan finansieras av förordning (SFS 2013:70).

Exempel på hur man kan räkna ut andelen karriärtjänster på de skolor som tar del av statsbidraget för Skolledare och extra karriärtjänster

En huvudman har ett elevantal på 200 elever. 50 av dessa elever går på den skolan som huvudmannen vill tillsätta en karriärtjänst på med hjälp av det här statsbidraget. Det betyder att 25 procent av huvudmannens elever går på skolan. Därför måste huvudmannen tillsätta minst 25 procent av karriärtjänsterna via statsbidraget för karriärtjänster (SFS 2013:70) på skolan som huvudmannen vill få det här statsbidraget för.

Beräkning av elevantal

Elevantalet är detsamma som används vid beräkningarna av bidragsramarna för statsbidrag för karriärtjänster (2013:70) och är kvalitetssäkrad elevstatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Beräkningarna bygger på elevstatistik från det läsår som föregår bidragsomgången. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år. För bidragsomgången 2019/20 använder vi oss av elevstatistik från oktober 2017.

Villkor för den som får del av löneökningen

Villkor för skolledare

Skolledaren har

 • ett ledningsansvar på skol- eller huvudmannanivå (till exempel rektor eller biträdande rektor) eller ha huvudmannens uppdrag att leda och utveckla skolverksamheten
 • mandat att styra, leda och ta beslut över hela eller delar av skolans verksamhet
 • en ledande befattning med minst 50 procent av sin tjänst
 • visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse för att utveckla och stärka utbildningens kvalitet
 • bedömts av huvudmannen som särskilt yrkesskicklig för en ledande befattning
 • uppgifter som hör till den aktuella befattningen
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse med riktade insatser som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar
 • visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka utbildningens kvalitet.

Skolledaren har

 • ett ledningsansvar på skol- eller huvudmannanivå (till exempel rektor eller biträdande rektor) eller ha huvudmannens uppdrag att leda och utveckla skolverksamheten
 • mandat att styra, leda och ta beslut över hela eller delar av skolans verksamhet
 • en ledande befattning med minst 50 procent av sin tjänst
 • visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse för att utveckla och stärka utbildningens kvalitet
 • bedömts av huvudmannen som särskilt yrkesskicklig för en ledande befattning
 • uppgifter som hör till den aktuella befattningen
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse med riktade insatser som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar
 • visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka utbildningens kvalitet.

Villkor för förstelärare

Försteläraren

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • har bedömts av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och har uppgifter som hör till undervisningen
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar.

Försteläraren

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • har bedömts av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och har uppgifter som hör till undervisningen
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar.

Villkor för lektorer

Lektorn

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar.

Lektorn

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav
 • arbetar i enlighet med en överenskommelse som omfattar statsbidraget eller på en skola som har särskilt svåra förutsättningar.

Lärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 16–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i grundskolan på engelska
 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i gymnasieskolan på ett främmande språk

Lärar- och förskollärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 16–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i grundskolan på engelska
 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i gymnasieskolan på ett främmande språk

Lärar- och förskollärarlegitimation

Minst 50 procent av arbetstiden ska vara undervisning

Förstelärare eller lektorer ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren:

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Förstelärare eller lektorer ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren:

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Flera lärare på en karriärtjänst

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att dessa anställningsperioder inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren. Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att dessa anställningsperioder inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren. Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Deltids- eller heltidsarbete

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som personen arbetar. För en person som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad till personens tjänstgöringsgrad.

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som personen arbetar. För en person som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad till personens tjänstgöringsgrad.

Vid frånvaro minskar bidraget

Om en skolledare, förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om personen är frånvarande på heltid under hela perioden för begäran av utbetalning betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den personen ska huvudmannen heller inte ta med i begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på att en skolledare, förstelärare eller lektor är sjuk får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna. Det är en ersättning för karensdag och sjuklön.

Om en skolledare, förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om personen är frånvarande på heltid under hela perioden för begäran av utbetalning betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den personen ska huvudmannen heller inte ta med i begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på att en skolledare, förstelärare eller lektor är sjuk får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna. Det är en ersättning för karensdag och sjuklön.

Kombinera karriärtjänster och Lärarlönelyftet

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och tvärtom. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till en lärare som har en karriärtjänst.

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och tvärtom. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till en lärare som har en karriärtjänst.

Löneökningens storlek

Skolledare

Löneökningen är 10 000 kr i månaden för skolledare. Detta inklusive sociala avgifter motsvarar 170 000 kronor per bidragsomgång och person. För en person i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat i ledande befattning hela bidragsomgången ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Förstelärare och lektorer

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Om huvudmannen bara har en förstelärare eller lektor som är anställd sedan tidigare hos huvudmannen ska hen ha minst ett lönepåslag om 5 000 kr per månad för en (1) förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en (1) lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera förstelärare och lektorer som är anställda sedan tidigare hos huvudmannen kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning för sin karriärtjänst (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär medel för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

10 förstelärare x 5 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 15 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 1 500 kronor i löneökning och en annan kan få 5 500 kronor i löneökning.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

En löneökning på 5 000 kr i månaden och de sociala avgifterna motsvarar 85 000 kronor per bidragsomgång och person. För en förstelärare eller lektor som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsomgång ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Skolledare

Löneökningen är 10 000 kr i månaden för skolledare. Detta inklusive sociala avgifter motsvarar 170 000 kronor per bidragsomgång och person. För en person i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat i ledande befattning hela bidragsomgången ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Förstelärare och lektorer

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Om huvudmannen bara har en förstelärare eller lektor som är anställd sedan tidigare hos huvudmannen ska hen ha minst ett lönepåslag om 5 000 kr per månad för en (1) förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en (1) lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera förstelärare och lektorer som är anställda sedan tidigare hos huvudmannen kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning för sin karriärtjänst (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär medel för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

10 förstelärare x 5 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 15 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 1 500 kronor i löneökning och en annan kan få 5 500 kronor i löneökning.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

En löneökning på 5 000 kr i månaden och de sociala avgifterna motsvarar 85 000 kronor per bidragsomgång och person. För en förstelärare eller lektor som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsomgång ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019/20 finns det totalt 34 miljoner kronor. Det finns inget maxbelopp för hur mycket varje huvudman kan ansöka om.

Bidragets storlek per skolledare, förstelärare och lektor

Vi betalar ut bidraget per bidragsomgång och det fördelas på följande sätt

 • skolledare 170 000 kronor
 • förstelärare 85 000 kronor
 • lektor 170 000 kronor.

Bidraget ska gå till löner och sociala avgifter. För personer som arbetar mindre än heltid eller inte arbetar som skolledare, förstelärare eller lektor under hela bidragsomgången reduceras beloppet i motsvarande grad.

Urval vid översökning

Om fler huvudmän söker bidraget än vad det finns pengar gör vi ett urval i enlighet med bidragets förordning. Vi gör då urvalet utifrån följande ordning:

 1. I första hand fördelar vi bidrag till huvudmän som vid föregående bidragsomgång fått bidrag i enlighet med överenskommelser med Skolverket om statsbidraget inom Samverkan för bästa skola eller Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång.
 2. I andra hand fördelar vi bidrag till huvudmän som inför bidragsomgången har ingått en överenskommelse med Skolverket om statsbidraget inom Samverkan för bästa skola eller Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång.
 3. I tredje hand fördelar vi bidrag till huvudmän som vid föregående bidragsomgång har fått bidrag för skolor med särskilt svåra förutsättningar.
 4. I fjärde hand fördelar vi bidrag till huvudmän som ansöker för skolor med särskilt svåra förutsättningar men som inte har överenskommelser om statsbidraget med Skolverket inom Samverkan för bästa skola eller Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång och inte har tagit del av bidraget under föregående bidragsomgång. De som bedöms ha svårast förutsättningar får statsbidraget i första hand. 

Vi beviljar bidrag för en bidragsomgång i taget. För varje bidragsomgång gör vi ett nytt urval vilket innebär att huvudmän som tidigare fått bidrag inte är garanterade att få bidrag nästa gång de ansöker om bidraget.

Senast uppdaterad 18 juni 2020

Frågor och svar

Att ni har en överenskommelse med Samverkan för bästa skola eller insatser för nyanlända elevers skolgång betyder det inte att ni automatiskt tar del av detta statsbidrag. Det måste stå i er överenskommelse att ni ska ta del av just det här statsbidraget.

Om det inte står skrivet i er överenskommelse att ni ska ta del av statsbidraget är ni välkomna att ansöka om bidraget inom urvalsgruppen Skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Om ni har frågor om vad som omfattas av er överenskommelse gör ni bäst i att vända er till er processtödjare för överenskommelsen.

Skolverket använder en fördelningsnyckel för att bedöma vilka skolor som har särskilt svåra förutsättningar. För grundskolan baseras fördelningsnyckeln på andelen elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. För gymnasieskolan baseras fördelningsnyckeln på andelen nyanlända elever.

Det innebär att samtliga lärare som är anställda hos er som huvudman ska kunna ansöka om tjänsten.

Det är inte möjligt för en lärare att ta del av båda statsbidragen samtidigt. Om ni redan har begärt ut statsbidrag för Karriärtjänster (2013:70) för en lärare kan ni inte begära ut detta statsbidrag för personen under samma period.

Det är inte möjligt för flera personer att dela på en tjänst. Om ni har beviljats en karriärtjänst eller en skolledare betyder detta att ni kan begära ut statsbidraget för en person under samma tidsperiod. Om personen skulle avsluta sitt uppdrag under periodens gång kan ni ersätta denna person med en ny person från och med dagen efter att den första personen har avslutat sitt uppdrag.

Ja, det är den. Ni ansöker inom ramen för skolor med särskilt svåra förutsättningar. Om er ansökan har beviljats innebär det att ni har beviljats tjänsten på den specifika skolenheten som ansökan anger. Ni kan endast begära ut statsbidrag för de skolenheter där ni har en beviljad ansökan.