Frågor och svar

Är vår ansökan knuten till särskilda skolenheter?

Ja, det är den. Ni ansöker inom ramen för skolor med särskilt svåra förutsättningar. Om er ansökan har beviljats innebär det att ni har beviljats tjänsten på den specifika skolenheten som ansökan anger. Ni kan endast begära ut statsbidrag för de skolenheter där ni har en beviljad ansökan.