Frågor och svar

Hur gör ni bedömningen om vilka skolor som anses ha särskilt svåra förutsättningar?

Skolverket använder en fördelningsnyckel för att bedöma vilka skolor som har särskilt svåra förutsättningar. För grundskolan baseras fördelningsnyckeln på andelen elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. För gymnasieskolan baseras fördelningsnyckeln på andelen nyanlända elever.