Frågor och svar

Kan flera personer dela på en karriärtjänst eller på en skolledartjänst?

Det är inte möjligt för flera personer att dela på en tjänst. Om ni har beviljats en karriärtjänst eller en skolledare betyder detta att ni kan begära ut statsbidraget för en person under samma tidsperiod. Om personen skulle avsluta sitt uppdrag under periodens gång kan ni ersätta denna person med en ny person från och med dagen efter att den första personen har avslutat sitt uppdrag.