Frågor och svar

Kan samma lärare ta del av både det här bidraget och ”vanliga” karriärtjänster?

Det är inte möjligt för en lärare att ta del av båda statsbidragen samtidigt. Om ni redan har begärt ut statsbidrag för Karriärtjänster (2013:70) för en lärare kan ni inte begära ut detta statsbidrag för personen under samma period.