Frågor och svar

Vad innebär det att vi måste ha ett öppet ansökningsförfarande för våra karriärtjänster?

Det innebär att samtliga lärare som är anställda hos er som huvudman ska kunna ansöka om tjänsten.