Frågor och svar

Vi har en överenskommelse med Samverkan för bästa skola eller insatser för nyanlända elevers skolgång, betyder det att vi kan ta del av detta statsbidrag?

Att ni har en överenskommelse med Samverkan för bästa skola eller insatser för nyanlända elevers skolgång betyder det inte att ni automatiskt tar del av detta statsbidrag. Det måste stå i er överenskommelse att ni ska ta del av just det här statsbidraget.

Om det inte står skrivet i er överenskommelse att ni ska ta del av statsbidraget är ni välkomna att ansöka om bidraget inom urvalsgruppen Skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Om ni har frågor om vad som omfattas av er överenskommelse gör ni bäst i att vända er till er processtödjare för överenskommelsen.