Frågor och svar

Hur gör jag för att byta handledare?

Om du som huvudman vill byta ut någon av de handledare du utsett behöver du registrera ett byte av handledare. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet innan utbildningsdag fyra.

Registrera byte av handledarelänk till annan webbplats